Μεράκι

Στην Α’ Γυμνασίου ο κάθε μαθητής διαλέγει ελεύθερα ένα θέμα που να έχει σχέση με την Τεχνολογία και αφού βρει πληροφορίες γράφει μια εργασία. Την εργασία αυτή την παρουσιάζει στους συμμαθητές του στην τάξη σε ειδικά σεμινάρια, που προσομοιάζουν τα αληθινά. Μετά από απλά μαθήματα σχεδίου οι μαθητές κάνουν τα σχέδια της μακέτας τους και στη συνέχεια προχωρούν στην κατασκευή της μακέτας τους με όποια υλικά θέλουν.

Ο ρόλος της καθηγήτριας είναι να τους υποδείξει υλικά και τεχνικές, να τους καθοδηγεί και να τους ενθαρρύνει στην επίλυση προβλημάτων, που προκύπτουν συνεχώς. Επίσης ενθαρρύνεται η συνεργατικότητα, η μεθοδικότητα και κυρίως η φαντασία.

Η κατασκευή της μακέτας γίνεται εξ’ ολοκλήρου στο εργαστήριο Τεχνολογίας του σχολείου, (αλλά και στην αυλή!), εντός, αλλά και εκτός σχολικού ωραρίου. Με άλλα λόγια, όποιος μαθητής το επιθυμεί μπορεί να έρχεται και να δουλεύει τη μακέτα του στο σχολείο μετά το πέρας των μαθημάτων, απογεύματα, Σάββατα και λοιπές αργίες.

Η συνοδεία μουσικής είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ευχάριστου, ομαδικού κλίματος.

Όλοι οι μαθητές ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν όσο πιο πολλά υλικά και μηχανήματα μπορούν , προκειμένου να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, να εξασκήσουν τη φαντασία τους και να τελειοποιήσουν τις δεξιότητές τους.