Γλυκά Κουταλιού στη Χίο Citrus


Φωτογραφίες


Δημουργοί - Τμήμα Β4β

Ονοματεπώνυμο Διευθυντής
Αλλούσι Εντιόλ Ασφάλειας-Ποιοτ.Ελέγχου
Αλτάνης Σωκράτης Οικονομικών
Βασδέκη Ευαγγελία Σχεδιασμού
Βασιλικού Γεωργία Γενικός-Μάρκετινγκ
Βογιατζόγλου Άγγελος Δημοσίων Σχέσεων
Βορριά Καλλιόπη Διαφήμισης
Βουνίδης Παναγιώτης Ερευνας-Ανάπτυξης
Γκιαγκίδης Δημήτρης Προσωπικού