Συνεργατικότητα & Ενσωμάτωση

Στην Β’ Γυμνασίου οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες των 8-12 ατόμων και διαλέγουν σα θέμα μια επιχείρηση. Στην εικονική αυτή επιχείρηση ο κάθε μαθητής αναλαμβάνει ένα ρόλο από το οργανόγραμμα, τον οποίο και πρέπει να παίξει, σαν να ήταν πραγματικό στέλεχος της επιχείρησης, π.χ. Γενικός Διευθυντής, διευθυντής Marketing, Οικονομικών, κλπ.

Η ομάδα, όποτε είναι δυνατόν επισκέπτεται την επιχείρηση ή ανάλογους χώρους για να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με τον πραγματικό κόσμο εκτός σχολείου και την αληθινή επιχειρηματικότητα.

Υπό την επίβλεψη του εκάστοτε Διευθυντή marketing, οι μαθητές ετοιμάζουν ένα ερωτηματολόγιο και εκπονούν ένα γκάλοπ στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και έπειτα βγάζουν τα στατιστικά αποτελέσματα. (Φωτογραφίες γκάλοπ)

Επίσης, υπό την επίβλεψη του εκάστοτε διευθυντή Διαφήμισης, η ομάδα ετοιμάζει ένα διαφημιστικό σποτ, που το γυρίζουν σα μια ταινία μικρού μήκους. (βίντεο διαφήμισης)

Τέλος, η ομάδα κάνει τα σχέδια και κατασκευάζει τη μακέτα της επιχείρησης.

Πέρα από όσα ισχύουν για την Α’ Γυμνασίου, αυτό που ως επί το πλείστον καλλιεργείται στη Β’ Γυμνασίου είναι η συνεργασία, το ομαδικό πνεύμα, η λήψη πρωτοβουλιών, η πολυδιάστατη σκέψη, η ενθάρρυνση να βγουν οι μαθητές έξω από το προστατευμένο περιβάλλον του σχολείου, η προσομοίωση με τον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων, η ευαισθητοποίησή στους σε τομείς, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η κοινωνική ευθύνη σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως ΑμεΑ, και η καινοτομία, όπως ο ζεόλιθος, οι ΑΠΕ, κλπ.

Το 6ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης έχει την τιμή να φιλοξενεί μαθητές με προβλήματα όρασης, καθώς διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό, αλλά και εξειδικευμένο προσωπικό για το σκοπό αυτό. Όλοι οι μαθητές με Π.Ο. συμμετέχουν ισότιμα στο μάθημα της Τεχνολογίας, τόσο στα ατομικά, όσο και στα ομαδικά έργα και κάθε χρόνο συναγωνίζονται επί ίσοις όροις τα υπόλοιπα έργα, έχοντας φτάσει αρκετές φορές ακόμα και σε πρωτιές. (φωτογραφίες, βίντεο)